Με μεγάλη επιτυχία το 2017 ξεκινήσαμε 2 σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις στον Τυρό Αρκαδίας, ένας αγώνας δρόμου 8000 + 16000 μ. (Tyros Run) και αγώνας sprint Τριάθλου (Tyros Triathlon).

Για το 2018 προγραμματιζουμε να συνεχιστούν οι υφιστάμενες, αλλά και να πλαισιωθούν από νέες.