Ανακύκλωση

Σημαντικός τομέας που αφορά όλους μας

Ενδεικτικά διοργανώνουμε σε σχολεία και συλλογούς ημερίδες παρουσίασης προγράμματος ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης

 

  • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης σε μια περιοχή με χαμηλό έως και μηδενικό δείκτη ανακύκλωσης
  • Συλλογή «άχρηστων» ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών