Καλούνται τα μέλη της Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ στην ετησια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας 

την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ

ο Πρόεδρος