Εκθέσεις – Σεμινάρια

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση εκθέσεων και σεμιναρίων

Ενδεικτικά

  • Φωτογραφίας
  • Υφαντών – χαλιών
  • Γαστρονομίας
  • Τσακώνικης γλώσσας