Εκπαιδευτικά προγράμματα

Επίσκεψη σε σχολεία προβάλλοντας:

  • την πολιτιστική κληρονομιά της Τσακωνιάς από επιστήμονες και μελετητές
  • την προστασία του περιβάλοντος
  • την ανακύκλωση