Λαογραφία – κουλτούρα

φωτό: λαογραφικό μουσείο Π. Μελάνων

Οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία της περιοχής της Τσακωνιάς, ώστε να γνωρίσουν όλο και περισσότεροι τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής