¨Ο δρόμος του Μπάρμπα Στάθη”

 hiking επάνω στους δρόμους που τσιμεντόστρωσε ο Μπάρμα Σταθης

στον Τυρό   /  28 Οκτωβρίου