Περιηγήσεις – πεζοπορίες

Ενδεικτικά προγραμματιμός δραστηριοτήτων

  • Αναβίωση μονοπατιού Τυρός – Λεωνίδιο
  • Σηματοδότηση, διάνοιξη μονοπατιού Πάρνωνα
  • Χαρακτηρισμός και σηματοδότηση διαδρομής βουνού με ποδήλατο (mountain bike)