Η Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ ΚοινΣΕπ συμμετέχει στην 1η Εκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

1-3 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι στην Αθήνα.

Μέσα από την παρουσία μας στην έκθεση θέλουμε να  προβάλουμε και να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες και το πλαίσιο των εργασιών του φορέα στο ευρύτερο κοινό. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας στους τομείς του τουρισμού, της διαφήμισης και του αθλητισμού, μας καθιστούν αξιόπιστο και απαραίτητο συνεργάτη. Από την επαφή μας αυτή με τους φορείς αναμένουμε συνεργασίες και συμπράξεις με φόρεις από όλη την Ελλάδα.

θα διανεμηθεί έντυπο υλικό, ανακοινώνοντας τις ημερομηνίες για το 2018 στα 2 μεγάλα αθλητικά δρώμενα που έγιναν φέτος (TYROS RUN – TYROS TRIATHLON) με τεράστια επιτυχία σε προσέλευση αθλητών – επισκεπτών. Μέσα από αυτήν την διαδικασία θα προβάλουμε την Κυνουρία σαν τουριστικό προορισμό.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργανώνει την 1η Εκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), 1-3 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Σκοπός της έκθεσης είναι να συστήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Κ.ΑΛ.Ο. στο ευρύτερο κοινό, να δικτυώσει τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας αλλά και να φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους των μεγάλων παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας με την Κ.ΑΛ.Ο.

Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότερα από 130 Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και φορείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με προϊόντα και υπηρεσίες που επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση, που πραγματοποίησε πρώτη φορά η νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. του υπουργείου Εργασίας, στην Ελλάδα τα εγχειρήματα της Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιούνται συνολικά σε 13 τομείς, μεταξύ των οποίων η εστίαση, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η ενημέρωση, η υγεία, ο αγροδιατροφικός τομέας, η μεταποίηση, το περιβάλλον κ.λπ.

Στην τριήμερη έκθεση θα πραγματοποιηθούν workshops μεταξύ των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. για την καλύτερη δικτύωσή τους και την ανάπτυξη του πεδίου, συζητήσεις και ενημερώσεις από το υπουργείο Εργασίας για τις δράσεις υποστήριξης των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.

Επιπλέον, η έκθεση δίνει την ευκαιρία στον επιχειρηματικό κόσμο να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η κοινωνική οικονομία και οι φορείς της να αποτελέσουν αντικείμενο, αλλά και εργαλείο υλοποίησης δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στόχος του υπουργείου είναι να πραγματοποιείται κάθε χρόνο ετήσια έκθεση Κ.ΑΛ.Ο., αλλά και αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.